Tag Archives: Kinji Fukasaku

New Battles Without Honor and Humanity: Last Days of the Boss (1976) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koji Takada Cast: Bunta Sugawara, Isao Bito, Takeo Chii, Takuya Fujioka, Seizo Fukumoto, Eiji Go, Ryuji Katagiri, Takuzo Kawatani, Chieko Matsubara, Kan Mikami, Michiro Minami, Sanae Nakahara, Kōji Nanjo Running Time: 91 min. By Kyle Warner 1976 just … Continue reading

Posted in All, Japanese, Reviews | Tagged , | Leave a comment

New Battles Without Honor and Humanity: The Boss’s Head (1975) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Susumu Saji, Koji Takada Cast: Seizo Fukumoto, Yuriko Hishimi, Meiko Kaji, Tomisaburo Wakayama, Ryuji Katagiri, Nenji Kobayashi, Hideo Murota, Mikio Narita, Ko Nishimura, Bunta Sugawara, Asao Uchida Running Time: 94 min. By Kyle Warner Now this … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | Leave a comment

New Battles Without Honor and Humanity (1974) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Fumio Konami Cast: Bunta Sugawara, Hiroki Matsukata, Nobuo Kaneko, Tomisaburo Wakayama, Tsunehiko Watase, Kunie Tanaka, Noboru Ando, Seizo Fukumoto, Reiko Ike, Ryuji Katagiri, Takuzo Kawatani, Yoko Koizumi Running Time: 98 min. By Kyle Warner When … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Doberman Cop (1977) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Buronson, Koji Takada Cast: Sonny Chiba, Janet Hatta, Eiko Matsuda, Masaru Shiga, Tatsuo Endo, Hideo Murota, Koichi Iwaki, Takuzo Kawatani, Hiroki Matsukata, Ryuji Katagiri Running Time: 90 min. By Kyle Warner An Okinawa girl’s been murdered, the latest … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | 2 Comments

Cops vs. Thugs (1975) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Kazuo Kasahara, Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Kunie Tanaka, Nobuo Kaneko, Reiko Ike, Hiroki Matsukata, Toru Abe, Mikio Narita, Akira Shioji, Tatsuo Umemiya, Shotaro Hayashi, Hideo Murota, Masaharu Arikawa Running Time: 100 min. By Kyle Warner No one dies well in a Kinji … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | 1 Comment

Battles Without Honor and Humanity Vol. 5: Final Episode (1974) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Koji Takada Producer: Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Kinya Kitaoji, Joe Shishido, Junkichi Orimoto, Kunie Tanaka, Shingo Yamashirom Hiroki Matsukata, Goichi Yamada, Goro Ibuki, Nobuo Kaneko, Asao Uchida, Isao Konami Running Time: … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Battles Without Honor and Humanity Vol. 4: Police Tactics (1974) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Cast: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Takeshi Kato, Tatsuo Umemiya, Hiroki Matsukata, Nobuo Kaneko, Hideo Murota, Shingo Yamashiro, Kunie Tanaka, Shinichiro Mikami, Ichiro Ogura, Asao Koike, Asao Uchida, Harumi Sone, Tatsuo Endo Running … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | 2 Comments

Battles Without Honor and Humanity Vol. 3: Proxy War (1973) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Producer: Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Takeshi Kato, Mikio Narita, Kunie Tanaka, Nobuo Kaneko, Shingo Yamashiro, Nobuo Kaneko, Tsunehiko Watase, Hideo Murota, Tatsuo Umemiya, Asao Uchida, Tatsuo Endo Running Time: … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Battles Without Honor and Humanity Vol. 2: Hiroshima Death Match (1973) Review

AKA: Deadly Fight in Hiroshima Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Cast: Kinya Kitaoji, Sonny Chiba, Bunta Sugawara, Meiko Kaji, Mikio Narita, Hiroshi Nawa, Asao Koike, Shingo Yamashiro, Hideo Murota, Tatsuo Endo, Yoshi Kato, Kinji Nakamura, Gin Maeda, … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , | 1 Comment

Battles Without Honor and Humanity Vol. 1 (1973) Review

AKA: The Yakuza Papers Vol. 1 Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Producer: Koji Shundo, Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Hiroki Matsukata, Kunie Tanaka, Eiko Nakamura, Tsunehiko Watase, Goro Ibuki, Nobuo Kaneko, Toshie Kimura, Tamio Kawaji, Mayumi Nagisa, … Continue reading

Posted in All, Japanese, Reviews | Tagged , , , | Leave a comment

Battle Royale (2000) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Kenta Fukasaku, Koushun Takam Producer: Akio Kamatani, Tetsu Kayama, Masumi Cast: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto, Masanobu Ando, Takeshi Kitano, Kou Shibasaki, Chiaki Kuriyama, Yuko Miyamura Running Time: 114 min. By JJ Hatfield “Battle Royale” … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged , , , , , | 1 Comment

Battle Royale 2: Requiem (2003) Review

Director: Kinji Fukasaku, Kenta Fukasaku Writer: Kenta Fukasaku Producer: Shigeyuki Endo Cast: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Shugo Oshinari, Ayana Sakai, Riki Takeuchi, Natsuki Kato, Ai Iwamura, Masaya Kikawada, Aki Maeda, Takeshi Kitano, Sonny Chiba Running Time: 134 min. By Equinox21 … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged , , , , | Leave a comment