Tag Archives: Toshiya Fujita

Stray Cat Rock: Beat ’71 (1971) Review‏

AKA: Alleycat Rock: Crazy Riders ’71 Director: Toshiya Fujita Writer: Tatsuya Asai, Hideichi Nagahara Cast: Meiko Kaji, Takeo Chii, Tatsuya Fuji, Yoshio Harada, Takeo Chii, Yoshio Inaba, Bunjaku Han, Michiko Tsukasa Running Time: 87 min. By Kyle Warner Director Toshiya Fujita returns … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , | Leave a comment

Stray Cat Rock: Wild Jumbo (1970) Review

AKA: Alleycat Rock: Wild Jumbo Director: Toshiya Fujita Producer: Toshiya Fujita, Shuichi Nagahara Cast: Meiko Kaji, Bunjaku Han, Takeo Chii, Tatsuya Fuji, Yusuke Natsu, Soichiro Maeno, Akiko Wada Running Time: 94 min. By Kyle Warner After the success of Stray … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | Leave a comment