Tag Archives: Toshiro Mifune

Mifune: The Last Samurai (2016) Review

Director: Steven Okazaki Writer: Stuart Galbraith IV, Steven Okazaki Cast: Keanu Reeves, Yoshio Tsuchiya, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Koji Yakusho, Sadao Nakajima, Kyoko Kagawa Running Time: 80 min. By Kyle Warner “The ordinary Japanese actor might need ten feet of … Continue reading

Posted in All, Asian Related, Documentary, News, Reviews | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

Stray Dog (1949) Review

Director: Akira Kurosawa Writer: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima Producer: Sojiro Motoki Cast: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Keiko Awaji, Eiko Miyoshi, Noriko Honma, Isao Kimura, Minoru Chiaki, Ichiro Sugai, Gen Shimizu, Noriko Sengoku Running Time: 122 min. By Matthew Le-feuvre At … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | 3 Comments

Incident at Blood Pass | aka Ambush (1970) Review

AKA: Ambush Director: Hiroshi Inagaki Producer: Toshiro Mifune Cast: Toshiro Mifune, Yujiro Ishihara, Ruriko Asaoka, Shintaro Katsu, Kinnosuke Nakamura, Chusha Ichikawa, Ichiro Arishima, Mika Kitagawa, Yoshio Tsuchiya, Jotaro Togami, Chieko Nakakita, Ryunosuke Yamazaki Running Time: 117 min. By Kyle Warner Toshiro … Continue reading

Posted in Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , | 4 Comments

Seven Samurai (1954) Review

AKA: 7 Samurai Director: Akira Kurosawa Producer: Sojiro Motoki Cast: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Daisuke Kato, Isao Kimura, Minoru Chiaki, Seiji Miyaguchi, Yoshio Inaba, Kamatari Fujiwara, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki By Numskull Akira Kurosawa is what … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | Leave a comment

Hidden Fortress, The (1958) Review

Director: Akira Kurosawa Producer: Sanezumi Fujimoto, Akira Kurosawa Cast: Toshiro Mifune, Minoru Chiaki, Kamatari Fujiwara, Misa Uehara, Susumu Fujita, Takashi Shimura, Misa Uehara, Eiko Miyoshi, Toshiko Higuchi, Yu Fujiki, Yoshio Tsuchiya Running Time: 139 min. By Numskull The titular location … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | Leave a comment

Yojimbo (1961) Review

Director: Akira Kurosawa Writer: Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa Cast: Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, Yko Tsukasa, Isuzu Yamada, Daisuke Kat, Seizabur Kawazu, Takashi Shimura, Hiroshi Tachikawa, Yosuke Natsuki Running Time: 110 min. By Mairosu One day I’ll stop frenetically rewatching Kurosawa, … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | Leave a comment

Rashomon (1950) Review

AKA: In the Wood Director: Akira Kurosawa Producer: Jingo Minoura Cast: Toshiro Mifune, Machiko Kyo, Masayuki Mori, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda, Fumiko Honma Running Time: 88 min. By Alexander The Good: I’ve never been as captivated by the … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | Leave a comment

Sanjuro (1962) Review

Director: Akira Kurosawa Writer: Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa Cast: Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, Keiju Kobayashi, Yuzo Kayama, Reiko Dan, Akihiko Hirata, Takashi Shimura, Kamatari Fujiwara, Takako Irie, Masao Shimizu Running Time: 96 min. By Mairosu After Yojimbo proved to be … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , | Leave a comment