Tag Archives: Shinya Tsukamoto

Tokyo Fist (1995) Review

Director: Shinya Tsukamoto Writer: Shinya Tsukamoto, Hisashi Saito Cast: Kahori Fujii, Shinya Tsukamoto, Koji Tsukamoto, Naomasa Musaka, Naoto Takenaka, Koichi Wajima, Tomorowo Taguchi, Nobu Kanaoka, Akiko Hioki, Kiichi Muto Running Time: 87 min. By Kyle Warner Shinya Tsukamoto, throughout his … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , | 2 Comments

Shin Godzilla | aka Godzilla: Resurgence (2016) Review

AKA: Godzilla: Resurgence Director: Hideaki Anno, Shinji Higuchi Cast: Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi, Satomi Ishihara, Kengo Kora, Ren Osugi, Akira Emoto, Kimiko Yo, Jun Kunimura, Mikako Ichikawa, Pierre Taki, Takumi Saito, Keisuke Koide, Arata Furuta, Sei Hiraizumi, Kenichi Yajima Running … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Tetsuo: The Bullet Man | aka The Bulletman (2009) Review

Director: Shinya Tsukamoto Writer: Shinya Tsukamoto, Hisakatsu Kuroki Producer: Shinichi Kawahara, Masayuki Taneshima Cast: Eric Bossick, Akiko Mono, Shinya Tsukamoto, Stephen Sarrazin, Yuko Nakamura, Tiger Charlie Gerhardt Running Time: 79 min. By HKFanatic As a die-hard fan of Shinya Tsukamoto … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged | 1 Comment

Tetsuo: The Iron Man | aka The Ironman (1988) Review

Director: Shinya Tsukamoto Writer: Shinya Tsukamoto Producer: Shinya Tsukamoto Cast: Tomoro Taguchi, Kei Fujiwara, Shinya Tsukamoto, Nobu Kanaoka, Renji Ishibashi, Naomasa Musaka Running Time: 67 min. By HKFanatic Back in 1988, Japanese filmmaker Shinya Tsukamoto unleashed “Tetsuo: The Iron Man” … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged | Leave a comment