Tag Archives: Masanobu Ando

Sadako vs Kayako | aka The Ring vs The Grudge (2016) Review

AKA: Ring vs Ju-On Director: Koji Shiraishi Writer: Koji Shiraishi Cast: Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Aimi Satsukawa, Masahiro Komoto, Masanobu Ando, Mai Kikuchi, Misato Tanaka, Seiko Ozone Running Time: 99 min. By Paul Bramhall Starting any review of Sadako vs … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged | 12 Comments

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011) Review

Director: Wei Te-Sheng Writer: Wei Te-Sheng Producer: John Woo, Jimmy Huang Cast: Umin Boya, Masanobu Ando, Landy Wen, Irene Luo, Vivian Hsu, Chi-Wei Cheng, Lin Ching-Tai, Da-Ching Running Time: 144 min. (Part 1); 132 min. (Part 2); 150 min. (single … Continue reading

Posted in Chinese, Reviews | Tagged , , , , , | Leave a comment

Battle Royale (2000) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Kenta Fukasaku, Koushun Takam Producer: Akio Kamatani, Tetsu Kayama, Masumi Cast: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto, Masanobu Ando, Takeshi Kitano, Kou Shibasaki, Chiaki Kuriyama, Yuko Miyamura Running Time: 114 min. By JJ Hatfield “Battle Royale” … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged , , , , , | 1 Comment

Kids Return (1996) Review

Director: Takeshi Kitano Writer: Takeshi Kitano Producers: Masayuki Mori, Yasushi Tsuge, Takio Yoshida Cast: Masanobu Ando, Ken Kaneko, Leo Morimoto, Hatsuo Yamaya, Mitsuko Oka, Ryo Ishibashi, Susumu Terajima, Koichi Shigehisa, Michisuke Kashiwaya, Yuko Daike, Atsuki Ueda, Ren Osugi, Masami Shimojoe … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged , , | Leave a comment

Sukiyaki Western Django (2007) Review

Director: Takashi Miike Writers: Takashi Miike, Masa Nakamura Cast: Hideaki Ito, Masanobu Ando, Koichi Sato, Kaori Momoi, Yusuke Iseya, Renji Ishibashi, Quentin Tarantino Running Time: 120 min. By Mighty Peking Man For years, a small town named Yuda has been … Continue reading

Posted in Japanese, Reviews | Tagged , , , | Leave a comment