Tag Archives: Liao Fan

Master, The | aka The Final Master (2015) Review

Director: Xu Haofeng Writer: Xu Haofeng Cast: Fan Liao, Xiao Song Jia, Jiang Wenli, Huang Jue, Jin Shijie, Zhang Aoyue, Song Yang, Dong Xiaosong, Madina Memet, Leon Dai, Chen Kuan-tai, Xiong Xin-Xin Running Time: 109 min. By Martin Sandison Now … Continue reading

Posted in All, Chinese, News, Reviews | Tagged , , | 5 Comments

Black Coal, Thin Ice (2014) Review

Director: Diao Yinan Writer: Diao Yinan Producer: Vivian Qu, Wan Juan Cast: Liao Fan, Gwei Lun-Mei, Wang Xuebing, Wang Jingchun, Yu Ailei, Ni Jingyang Running Time: 106 min. By Paul Bramhall While the last decade has seen China become an … Continue reading

Posted in All, Chinese, News, Reviews | Tagged , , | 2 Comments

Armour of God III: Chinese Zodiac | aka CZ12 (2012) Review

Director: Jackie Chan Producer: Jackie Chan, Stanley Tong, Barbie Tung Cast: Jackie Chan, Kwon Sang-woo, Liao Fan, Yao Xing Tong, Zhang Lan Xin, Laura Weissbecker, Ken Lo, Oliver Platt, Shu Qi, Daniel Wu, Kazu Patrick Tang Running Time: 123 min. … Continue reading

Posted in Chinese, Reviews | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Let the Bullets Fly (2010) Review

Director: Jiang Wen Writer: Jiang Wen, Shitu Ma Producer: Dong Ping, Jiang Wen, Albert Lee Nga Bok Cast: Jiang Wen, Chow Yun Fat, Ge You, Carina Lau Kar Ling, Hu Jun, Chen Kun, Liao Fan, Zhou Yun, Feng Xiaogang, Shao … Continue reading

Posted in Chinese, Reviews | Tagged , , , , , , | 2 Comments