Tag Archives: Kunie Tanaka

New Battles Without Honor and Humanity (1974) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Fumio Konami Cast: Bunta Sugawara, Hiroki Matsukata, Nobuo Kaneko, Tomisaburo Wakayama, Tsunehiko Watase, Kunie Tanaka, Noboru Ando, Seizo Fukumoto, Reiko Ike, Ryuji Katagiri, Takuzo Kawatani, Yoko Koizumi Running Time: 98 min. By Kyle Warner When … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Cops vs. Thugs (1975) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Kazuo Kasahara, Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Kunie Tanaka, Nobuo Kaneko, Reiko Ike, Hiroki Matsukata, Toru Abe, Mikio Narita, Akira Shioji, Tatsuo Umemiya, Shotaro Hayashi, Hideo Murota, Masaharu Arikawa Running Time: 100 min. By Kyle Warner No one dies well in a Kinji … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | 1 Comment

Kwaidan | aka Ghost Stories (1965) Review

AKA: Weird Tales Director: Masaki Kobayashi Writer: Yoko Mizuki, Lafcadio Hearn Cast: Tatsuya Nakadai, Rentaro Mikuni, Tetsuro Tamba, Takashi Shimura, Michiyo Aratama, Kunie Tanaka Running Time: 182 min. By Kyle Warner It’s long been my opinion that every great filmmaker should try their … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Outlaw: Black Dagger (1968) Review

AKA: Gangster VIP 5 Director: Keiichi Ozawa Cast: Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, Kunie Tanaka, Sanae Kitabayashi, Kaku Takashina, Yoshiro Aoki Running Time: 86 min. By Kyle Warner Outlaw: Black Dagger begins the way most the other Outlaw films end: a … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , | Leave a comment

Outlaw: Gangster VIP 2 (1968) Review

Director: Keiichi Ozawa Producer: Kaneo Iwai Cast: Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, Izumi Ashikawa, Eimei Esumi, Jukei Fujioka, Shoki Fukae, Joji Hidehara, Seishiro Iwate, Meiko Kaji, Hatsuko Kawahara, Ichiro Kijima, Toshizo Kudo, Kayo Matsuo, Hideaki Nitani Running Time: 97 min. By … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | Leave a comment

Battles Without Honor and Humanity Vol. 5: Final Episode (1974) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Koji Takada Producer: Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Kinya Kitaoji, Joe Shishido, Junkichi Orimoto, Kunie Tanaka, Shingo Yamashirom Hiroki Matsukata, Goichi Yamada, Goro Ibuki, Nobuo Kaneko, Asao Uchida, Isao Konami Running Time: … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Battles Without Honor and Humanity Vol. 4: Police Tactics (1974) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Cast: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Takeshi Kato, Tatsuo Umemiya, Hiroki Matsukata, Nobuo Kaneko, Hideo Murota, Shingo Yamashiro, Kunie Tanaka, Shinichiro Mikami, Ichiro Ogura, Asao Koike, Asao Uchida, Harumi Sone, Tatsuo Endo Running … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , | 2 Comments

Battles Without Honor and Humanity Vol. 3: Proxy War (1973) Review

Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Producer: Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Akira Kobayashi, Takeshi Kato, Mikio Narita, Kunie Tanaka, Nobuo Kaneko, Shingo Yamashiro, Nobuo Kaneko, Tsunehiko Watase, Hideo Murota, Tatsuo Umemiya, Asao Uchida, Tatsuo Endo Running Time: … Continue reading

Posted in All, Japanese, News, Reviews | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Battles Without Honor and Humanity Vol. 1 (1973) Review

AKA: The Yakuza Papers Vol. 1 Director: Kinji Fukasaku Writer: Koichi Iiboshi, Kazuo Kasahara Producer: Koji Shundo, Goro Kusakabe Cast: Bunta Sugawara, Hiroki Matsukata, Kunie Tanaka, Eiko Nakamura, Tsunehiko Watase, Goro Ibuki, Nobuo Kaneko, Toshie Kimura, Tamio Kawaji, Mayumi Nagisa, … Continue reading

Posted in All, Japanese, Reviews | Tagged , , , | Leave a comment